Zápis do 1.ročníku se uskuteční ve dnech 5. a 6. dubna 2017 od 14:00 do 18:00 v budově školy Nad Parkem

 

K zápisu si přineste:

rodný list dítěte, průkaz totožnosti rodičů nebo zákonného zástupce

 

Formuláře potřebné k zápisu:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení zde)

Zápisní list pro školní rok 2017/2018 (ke stažení zde)

Žádost o odklad školní docházky, pokud budete žádat nebo o něm uvažujete (ke stažení zde)


Formuláře také získáte na informativních schůzkách v MŠ a můžete je vyplnit předem.

Schůzky v MŠ

27. 02. v 17:00 hod. Nad Parkem

01.03. v 16:30 hod. v Elišce

02.03. v 18:00 hod. v Opusu

 

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:

05. června 2017 v 18:00  v budově Nad Parkem


 

Kritéria pro přijetí do 1. třídy

Ředitelství školy bude při zápisu do 1. ročníku přijímat děti dle následujících kritérií:

Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu naší školy (Baně, Lahovice, Lahovičky, Strnady, Zbraslav).

Dítě mělo odklad pro školní rok 2016/2017 v naší základní škole.

Dítě má sourozence ve vyšších ročnících.

 

Mgr. Jiří Kovařík, ředitel školy