skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Novinky

ŠKOLNÍ KLUB – platba 4. – 5. třída

Základní částka úplaty za členství ve školním  klubu bude činit 200,- Kč za jeden kalendářní měsíc na jednoho žáka.
Platba se provádí bezhotovostně (případně hotově v pokladně banky) u Moneta Money Bank. Č.Ú. 7429504/0600  (variabilní symbol – celé rodné číslo dítěte bez lomítka, účel platby, resp. zpráva pro příjemce  – ŠK + PŘÍJMENÍ dítěte). Platba se provádí jednorázově na celý školní rok, tj. 2.000 Kč. V případě odhlášení dítěte z docházky do ŠK v průběhu školního roku bude zákonnému zástupci vrácena příslušná poměrná finanční částka.
Datum splatnosti – 30. října.

Kategorie: