Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav

Základní informace o školní družině

Naše školní družina je určena pro žáky 1. – 3. tříd a je umístěna v budově Nad Parkem. Do školní družiny se vchází přes centrální vchod školy, kde je umístěna recepce s celodenní obsluhou, což zaručuje vysoký stupeň ochrany dětí.
ŠD je rozdělena do 11 oddělení, z toho 3 oddělení mají svou vlastní kmenovou třídu, 8 oddělení se pak střídá se školními třídami. Jednotlivá oddělení jsou v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. naplňována do počtu 30 dětí.
Ve školní družině pracujeme podle našeho školního vzdělávacího programu.
Oddělení vedou plně kvalifikované vychovatelky: 
 I.    oddělení  – Háčková Zuzana
                        vedoucí vychovatelka
II.    oddělení  – Špaňhelová Alena
III.   oddělení  – Sedláčková Lenka
IV.   oddělení  – Kamarádová Radka
V.    oddělení – Trachtová Jitka
VI.   oddělení – Sekotová Martina
VII.  oddělení - Mgr. Chygura Galyna
VIII. oddělení – Kratinová Tereza
IX.   oddělení – Zajícová Aneta
X.    oddělení – Kateřina Ziková
XI.   oddělení – Marcela Hurychová                 

Telefonní kontakt:          257 921 629
Vedoucí vychovatelka:    777 925 912
Provozní doba ŠD:           6.30 –   7.40             
                                     11.40 – 18.00
Do ranní ŠD mohou děti přicházet pouze do 7.30 hod.
 
Úplata:                                                                                                                                                                                                                
Za jedno dítě činí 250 Kč měsíčně, hradí se jednorázově za celý školní rok, tj. 2.500 Kč. 
V případě odhlášení dítěte z pravidelné docházky do ŠD se vrací poměrná část úplaty.
 
Zájmové vzdělávání ŠD se řídí vlastním školním vzdělávacím programem pro školní družinu, který je k dispozici k nahlédnutí u každé vychovatelky.
 
 


Copyright © 2010 - 2021 ZŠ Vladislava Vančury | Všechna práva vyhrazena.