Základní informace o školní družině

 
Naše školní družina je určena pro žáky 1. – 3. tříd a je umístěna v budově Nad Parkem. Do školní družiny se vchází přes centrální vchod školy, kde je umístěna recepce s celodenní obsluhou, což zaručuje vysoký stupeň ochrany dětí.
ŠD je rozdělena do 11 oddělení.
Ve školní družině pracujeme podle našeho školního vzdělávacího programu.
 
Veškeré dokumenty vztahující se ke družině, naleznete zde
 
 

Telefonní kontakt:                   257 921 629
Vedoucí vychovatelka:    +420 731 620 959
 
Provozní doba ŠD:                   6.30 –   7.40             
                                                    11.40 – 18.00
Do ranní ŠD mohou děti přicházet pouze do 7.30 hod.
 
Úplata:                                                                                                                                                                                                                
Za jedno dítě činí 250 Kč měsíčně, hradí se jednorázově za celý školní rok, tj. 2.500 Kč. 
V případě odhlášení dítěte z pravidelné docházky do ŠD se vrací poměrná část úplaty.