Odborné semináře pro 7. ročníky

 

• Čeština jako cizí jazyk (výuky se povinně účastní ukrajinští žáci, vyučuje Mgr. Zdeňka Řeháková) 

• Dějiny 20. století (vyučuje Bc. Hana Císařovská) 

• Fyzikální praktika (vyučuje Ing. Elena Ruzanova) 

• Programování (vyučuje Wadžiha Rahimi) 

• Přírodovědné bádání (vyučuje Mgr. Zdeňka Zýková) 

• Rozšiřující literární seminář (vyučuje Veronika Šilingerová) 

• Sportovní seminář (vyučuje Mgr. Karolína Přibylová) 

• Umělecký ateliér (vyučuje Mgr. Monika Trachtová)

 

Odborné semináře pro 8. ročníky

 

• Čeština jako cizí jazyk (výuky se povinně účastní ukrajinští žáci, vyučuje Mgr. Zdeňka Řeháková) 

• Anglická konverzace (vyučuje Ann Margaret Bohutínská, BA) 

• Fotograficko-umělecký ateliér (vyučuje Ing. Jaroslava Šnajberková)  • Chemická praktika (vyučuje MgA. Terezie Doležalová) 

• Programování (vyučuje Wadžiha Rahimi) 

• Tradiční a netradiční sporty (vyučují Mgr. Iveta Teřlová a Mgr. Tomáš Kousek, výuka probíhá v tělocvičně budovy Nad Parkem, sraz je v 7:40 u budovy Nad Parkem) 

• Umělecký ateliér (vyučuje Mgr. Monika Trachtová)

Odborné semináře pro 9. ročníky

 

• Čeština jako cizí jazyk (výuky se povinně účastní ukrajinští žáci, vyučuje Mgr. Zdeňka Řeháková) 

• Rozšiřující seminář z ČJ a MA (příprava na přijímací zkoušky od CERMAT, vyučují Mgr. Lenka Fischerová / Mgr. Jiřina Šichová a Mgr. Jolana Chovancová / Mgr. Jitka Pokorová) 

• Umělecký ateliér (příprava na talentové zkoušky, vyučuje MgA. Terezie Doležalová)