Den otevřených dveří 2023

Den otevřených dveří (DoD) ve školním roce 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 23. 3. 2023 v budovách 1. i 2. stupně.

V tento den budou dveře do školy otevřené od 8:00 - 12:00 hod a je možné zúčastnit se výuky ve všech třídách.

Ve stejný den v budově Nad Parkem od 12:00 - 15:00 hod navazuje i den otevřených dveří ve školní družině.

 

Prosíme rodiče a návštěvníky o dodržování následujících pravidel: 

  • do všech tříd můžete nahlížet o přestávkách bez omezení
  • výuky v jednotlivých třídách se můžete zúčastnit vždy po dobu celé vyučovací hodiny. Prosíme, abyste do tříd nevcházeli nebo neodcházleli v průběhu výuky (narušuje to práci a soustředění žáků i učitele)
  • prosíme rodiče a návštěvníky, aby s sebou nebrali do výuky novorozence nebo malé děti
  • žádáme také rodiče a návštěvníky, aby během DOD nepořizovali žádné obrazové záznamy z výuky

 

Předem všem děkujeme za dodržení těchto pravidel a těšíme se na vás!