Pozvánka na valnou hromadu spolku

Příloha - pozvánka

Vážení rodiče, 

dovolte mi prosím, abych Vám touto cestou v krátkosti představil Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vladislava Vančury.

Klub rodičů vznikl v poměrně složité době covidové, a současně i v turbulentní době změn ve vedení školy. Možnosti byly tehdy značně omezené, ale přesto se něco málo povedlo uskutečnit, jako např. uspořádat výstavu výtvarných prací žáků celé školy v Městském domě, podílet se na Velikonočních jarmarcích, a za zmínku také stojí v minulém roce uspořádání plesu školy v tanečním centru Parket. Věříme, že bouřlivá doba je již za námi a pokračování Klubu vidíme jako smysluplné. Byli bychom velice rádi, kdybyste se i Vy, stali členy našeho Klubu. Klub využije získané finanční prostředky, které jsou tvořené z členských příspěvků např. na zlepšení vybavenosti školy, na modernizaci výuky, na rozvoj mimoškolních aktivit žáků školy, především v oblasti vzdělávání a kultury apod.

Volit a být zvolen do výboru a kontrolní komise Klubu rodičů může být každý jeho člen. Podmínky členství jsou uvedeny ve stanovách, stačí v daném školním roce uhradit pouze členské příspěvky.

Pojďte s námi do toho!

Tomáš Bohatec

předseda Klubu rodičů