Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2023 - 2024

I. stupeň:

pondělí 4. září

    Přípravná třída: Naše nejmenší žáčky přivítá v 8:00 před školou paní učitelka Jaruška Šmídová a odvede si je přímo do              kmenové třídy, kde na ně čekají dárečky od paní učitelky i městské části Praha - Zbraslav.

  1. ročníky: slavnostní zahájení proběhne v 8:00 na hřišti školní budovy 1. stupně (Nad Parkem 1180)
  2. - 5. ročníky: 1 vyučovací hodinav kmenových třídách v budově 1. stupně (Nad Parkem 1180)

úterý 5. září      

1. ročníky vyučování                   8:00 – 9:40  (poté navazuje ŠD)

2. – 5. ročníky vyučování            8:00 – 11:40

středa 6. září 

1. ročníky vyučování                   8:00 – 9:40  (poté navazuje ŠD)

2. – 5. ročníky  se učí dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování)

Od pondělí 11. září se učí dle rozvrhu a od 14. září včetně odpoledního vyučování

čtvrtek 7. září a pátek 8. září

1. ročníky vyučování                   8:00 – 10:45 (poté navazuje ŠD)

 

II. stupeň:  

  pondělí 4. září

6.-9. ročníky: 1. a 2. vyučovací hodina v kmenových třídách v budově 2. stupně (Hauptova 591)

žáci 6. ročníků se shromáždí v ulici U Lékárny, kde si je vyzvednou  třídní učitelé 

úterý 5. září

6. – 9. ročníky                             8:00 – 11:40 

od středy 6. září

6. – 9. ročníky se učí dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování)

Od pondělí 11. září se učí dle rozvrhu v plném rozsahu

ŠKOLNÍ DRUŽINA

4. září  

RANNÍ DRUŽINA:                       6:30 - 7:40 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA:             8:45 - 16:00  

Od 5.září bude provoz školní družiny v plném rozsahu do 18 hodin. 

 

ŠKOLNÍ  JÍDELNA

4. září - JÍDELNA NEVAŘÍ 

Od 5. září v plném provozu

 

ZUŠ

4. září - provoz 10:00 - 13:00 pro žáky školy