Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2024/2025

Vážení zákonní zástupci,

základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla svým ředitelem takto:

Registrační číslo

Výsledek zápisu

 

VID4F

Zapsán do 1. ročníku

7TFAQ

Zapsán do 1. ročníku

50FZS

Zapsán do 1. ročníku

PZ11A

Zapsán do 1. ročníku

BYOC8

Zapsán do 1. ročníku

5SJ4P

Zapsán do 1. ročníku

8U3RK

Zapsán do 1. ročníku

2P66F

Zapsán do 1. ročníku

DSYGF

Zapsán do 1. ročníku

E6FR4

Zapsán do 1. ročníku

KEJOZ

Zapsán do 1. ročníku

MX28E

Zapsán do 1. ročníku

UBP39

Zapsán do 1. ročníku

0T7H2

Zapsán do 1. ročníku

3U5DK

Zapsán do 1. ročníku

TKJSD

Zapsán do 1. ročníku

TGCAE

Zapsán do 1. ročníku

OZQMX

Zapsán do 1. ročníku

CBWMF

Zapsán do 1. ročníku

NRJGU

Zapsán do 1. ročníku

9KEPY

Zapsán do 1. ročníku

YTP1R

Zapsán do 1. ročníku

F0M51

Zapsán do 1. ročníku

BFKOV

Zapsán do 1. ročníku

XQ9RG

Zapsán do 1. ročníku

6VHJN

Zapsán do 1. ročníku

DHU8P

Zapsán do 1. ročníku

K8XNH

Zapsán do 1. ročníku

ZD8JL

Zapsán do 1. ročníku

V13Y2

Zapsán do 1. ročníku

H49LD

Zapsán do 1. ročníku

BOZ04

Zapsán do 1. ročníku

8R439

Zapsán do 1. ročníku

167TA

Zapsán do 1. ročníku

W09H1

Zapsán do 1. ročníku

 

 

GA9R6

Zapsán do 1. ročníku

BOZ02

Zapsán do 1. ročníku

T01T5

Zapsán do 1. ročníku

FIFW5

Zapsán do 1. ročníku

IH640

Zapsán do 1. ročníku

WGPU0

Zapsán do 1. ročníku

ZC3RJ

Zapsán do 1. ročníku

MH1K5

Zapsán do 1. ročníku

4SB9Z

Zapsán do 1. ročníku

ZHUJ4

Zapsán do 1. ročníku

NM3LJ

Zapsán do 1. ročníku

WSYM3

Zapsán do 1. ročníku

MA0ON

Zapsán do 1. ročníku

W8XMP

Zapsán do 1. ročníku

AQIFX

Zapsán do 1. ročníku

NXANU

Zapsán do 1. ročníku

02HP1

Zapsán do 1. ročníku

5AOGN

Zapsán do 1. ročníku

TYCKB

Zapsán do 1. ročníku

1PIP7

Zapsán do 1. ročníku

MD4KG

Zapsán do 1. ročníku

M7QJF

Zapsán do 1. ročníku

2FB5C

Zapsán do 1. ročníku

7GJHE

Zapsán do 1. ročníku

3VN29

Zapsán do 1. ročníku

BOZ05

Zapsán do 1. ročníku

XWZDH

Zapsán do 1. ročníku

7N8ZE

Zapsán do 1. ročníku

IPK75

Zapsán do 1. ročníku

QX7JF

Zapsán do 1. ročníku

KGDJC

Zapsán do 1. ročníku

P53QL

Zapsán do 1. ročníku

XIXEN

Zapsán do 1. ročníku

MMBQO

Zapsán do 1. ročníku

CJ8YM

Zapsán do 1. ročníku

1R13U

Zapsán do 1. ročníku

VYTEC

Zapsán do 1. ročníku

APIIT

Zapsán do 1. ročníku

S836V

Zapsán do 1. ročníku

K0JVS

Zapsán do 1. ročníku

X2W0K

Zapsán do 1. ročníku

NLR59

Zapsán do 1. ročníku

WDQBL

Zapsán do 1. ročníku

7AT3S

Zapsán do 1. ročníku

C7DEX

Zapsán do 1. ročníku

VTDEA

Zapsán do 1. ročníku

H0FLL

Zapsán do 1. ročníku

S1VBT

Zapsán do 1. ročníku

F0U9Z

Zapsán do 1. ročníku

MA2PA

Zapsán do 1. ročníku

04EEM

Zapsán do 1. ročníku

HTONE

Zapsán do 1. ročníku

ZO9UG

Zapsán do 1. ročníku

50JTJ

Zapsán do 1. ročníku

JVCJA

Zapsán do 1. ročníku

GZK33

Zapsán do 1. ročníku

93RZ1

Zapsán do 1. ročníku

7UTOV

Zapsán do 1. ročníku

DK39U

Zapsán do 1. ročníku

VYYK2

Zapsán do 1. ročníku

BBXZG

Zapsán do 1. ročníku

458ND

Zapsán do 1. ročníku

IPQTK

Zapsán do 1. ročníku

Q68GF

Zapsán do 1. ročníku

W1XZ8

Přijat do přípravné třídy

FTBIV

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

PXP8I

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

RIGVX

Přijat do přípravné třídy

KU9G7

Přijat do přípravné třídy

77IZZ

Přijat do přípravné třídy

209CY

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

ZB7IN

Přijat do přípravné třídy

TO152

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

IC45I

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

DSXIA

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

PZNEB

Přijat do přípravné třídy

G8S9O

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

NTEOF

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

VD0MA

Přijat do přípravné třídy

IO3O9

Přijat do přípravné třídy

IP56N

Přijat do přípravné třídy

EELEW

Přijat do přípravné třídy

BOZ01

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

4W9H9

Přijat do přípravné třídy

94BUL

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

92PWY

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

G7YA7

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

SB994

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

O5768

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

91GQO

Přijat do přípravné třídy

YURYY

Přijat do přípravné třídy

J0YD2

Neuzavřený zápis

BOZ03

Neuzavřený zápis

FU4EU

Neuzavřený zápis

EBZ51

Neuzavřený zápis

66N4G

Neuzavřený zápis

LHDJ4

Neuzavřený zápis

T82JX

Neuzavřený zápis

X0IBL

Neuzavřený zápis

 

 

NGGI1

Přijat do jiné ZŠ

Q5GEJ

Nepřijat – uchazeč nesplňuje kritérium spádovosti

BOZ06

Nepřijat – uchazeč nesplňuje kritérium spádovosti

Zveřejněno dne 15. května 2024