Lepší v koši, nežli v lese

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 24. března jste srdečně zváni k úklidové akci v Borovičkách, kterou organizujeme pod záštitou MČ Praha-Zbraslav a organizace Ukliďme svět. V letošní školním roce se soustředíme na rozvoj environmentálního povědomí u našich žáků (sběr tříděného odpadu ve třídách, koše na tříděný odpad v prostorách školy, projekt Tonda Obal na cestách) a společný rodinný sběr odpadků v okolí školy nám přijde jako dobrá příležitost udělat něco smysluplného pro naše okolí.

Pokud máte zájem se s rodinou zúčastnit, prosím o vyplnění tohoto dotazníku

Těšíme se na viděnou!

Za ZŠ Vladislava Vančury Mgr. Barbora Kudrnová, třídní učitelka 1.A

Lepší v koši než v lese 

 

Leták navrhl Lukáš Sysel z 5.E.